Ebook Cơ ứng dụng trong kỹ thuật - NXB Khoa học và kỹ thuật

Ebook "Cơ ứng dụng trong kỹ thuật" được biên soạn nhằm đáp ứng những kiến thức cơ bản nhất về cơ học và những tính ứng dụng kỹ thuật của nó cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật và công nghệ. Nội dung giáo trình gồm 17 chương và được chia làm 2 phần: phần 1 cơ học vật rắn tuyệt đối, phần 2 cơ học vật rắn biến dạng.