Ebook Kỹ Thuật xử lý nước thải (Tái bản lần thứ 1)

Ebook Kỹ Thuật xử lý nước thải (tái bản lần thứ 1), do PGS. TS. Trịnh Lê Hùng biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về nước và xử lý ô nhiễm môi trường nước; đặc trưng của nước thải và các phương pháp phân tích xác định một số chỉ tiêu, kỹ thuật xử lý nước thải từ cấp 1 tới cấp 3 và một số công trình xử lý nước thải cụ thể. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Môi trường và những ngành có liên quan.