Ebook Thiết kế chế tạo máy cán thép và các thiết bị trong nhà máy cán thép - Đỗ Hữu Nhơn

Sách Thiết kế chế tạo máy cán thép và các thiết bị trong nhà máy cán thép trình bày những nội dung về: phân loại máy cán thép và thiết bị cán, tính toán nghiệm biến và thiết kế chế tạo máy cán và thiết bị phụ trong xưởng cán. Sách này sẽ giúp các bạn cách thiết kế, tính toán, chế tạo các máy cán kim loại và các thiết bị phụ trợ khác một cách hợp lý, phù hợp với từng khả năng sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.