Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình an toàn vệ sinh công nghiệp nhằm phục vụ cho công tác đào tạo của trường CĐN Kỹ thuật công nghệ nói chung và khoa CNTT nói riêng. Giáo trình là sự cố gắng lớn của tập thể giáo viên khoa công nghệ thông tin nhằm từng bước thống nhất nội dung dạy và học môn an toàn vệ sinh công nghiệp.