Giáo trình Đồ họa máy tính - ThS. Võ Phương Bình (ĐH Đà Lạt)

Giáo trình Đồ họa máy tính của ThS. Võ Phương Bình trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse và các đường Bezier, B-Spline. Các thuật toán này giúp cho sinh viên có thể tự thiết kế để vẽ và tô màu một mô hình đồ họa. Các phép biến đổi Affine, tìm giao các đối tượng, tô màu của đồ họa hai chiều. Trình bày về quan sát, hiển thị và biến đổi Affine trên không gian ba chiều.