Giáo trình Hệ điều hành - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Hệ điều hành này bao gồm 5 chương được giới thiệu như dưới đây: Giới thiệu chung về hệ điều hành; Điều khiển dữ liệu; Điều khiển bộ nhớ; Điều khiển CPU, điều khiển quá trình; Hệ điều hành đa xử lý.