Giáo trình Kế toán doanh nghiệp - NXB Lao động

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp (dùng cho trình độ trung cấp nghề) dưới đây nhằm đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu của sinh viên học nghề kế toán. Giáo trình với kết cấu trình bày gồm 10 chương học, nội dung được biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.