Giáo trình Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân - Nhà xuất bản Hà Nội

Giáo trình Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân gồm 8 chương, trình bày về tổ chức hoạt động của bộ phận lễ tân khách sạn, tiếp thị và bán hàng, nhận đặt buồng, làm thủ tục nhận buồng, phục vụ khách lưu trú, làm thủ tục trả buồng, giao tiếp và xử lý các vấn đề phát sinh của khách và hệ thống máy tính của bộ phận lễ tân. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.