Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - PGS.TS. Lê Kim Thanh

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp do PGS.TS. Lê Kim Thanh biên soạn, giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp và chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp. Trong mỗi phần chia thành nhiều chương nhỏ để bạn đọc dễ nắm bắt nội dung tài liệu. Mời bạn đọc tham khảo.