Giáo trình Thiết kế và may trang phục áo dài (Nghề: May thời trang)

Giáo trình Thiết kế và may trang phục áo dài cung cấp cho người học các kiến thức: cách may áo bà ba tay ragian; áo dài truyền thống (tay galan); áo dài thời trang. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.