Giáo trình Tiếng Anh: Phần 2 - Đỗ Tuấn Minh

Giáo trình Tiếng Anh do Đỗ Tuấn Minh làm chủ biên, giáo trình này dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp Dạy nghề dài hạn. Cuốn sách phát triển và nâng cao kiến thức kỹ năng, phương pháp học tập và ý thức sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng anh nói riêng để phục vụ quá trình học tập chuyên môn, mở mang kiến thức xã hội và ứng dụng vào cuộc sống. Phần 2 của giáo trình này gồm 9 đơn vị bài học từ unit 12 đến unit 20, mời bạn đọc tham khảo.