Giáo trình Tổ chức sản xuất - Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng nghề

Giáo trình Tổ chức sản xuất với các mục tiêu chính là Hiểu được các khái niệm cơ bản về doanh nghiệp công nghiệp, nhiệm vụ và đặc điểm của nó và nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp; Hiểu đúng hình thức tổ chức quản lý sản xuất của doanh nghiệp; Trình bày được quá trình tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp; Bố trí dụng cụ, thiết bị sản xuất phù hợp với trình độ, kỹ năng của từng người, nhằm đạt chất lượng, hiệu quả cao;...