Giáo trình Xử lý hình ảnh bằng Photoshop 7.0 - Nguyễn Thế Đông

Giáo trình Xử lý hình ảnh bằng Photoshop 7.0 có cấu trúc gồm 11 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về photoshop, tạo vùng chọn và các lệnh làm việc cùng với vùng chọn, tô vẽ hình ảnh và các lệnh phục hồi, các lệnh làm việc với lớp, đường dẫn và các lớp hình dạng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.