Phương pháp FMEA trong đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng định hướng phát triển bền vững

Bài nghiên cứu này sẽ thảo luận về một công cụ đánh giá trong quản trị rủi ro - FMEA trong bối cảnh các chuỗi cung ứng được xây dựng theo định hướng phát triển bền vững, đương đầu với nhiều rủi ro khác nhau. Quản lý chuỗi cung ứng trong thời đại toàn cầu theo định hướng phát triển bền vững phải đối diện với nhiều rủi ro tiềm tàng. Mời các bạn cùng tham khảo!