Tập bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế

Tập bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác dạy và học học phần Quản trị kinh doanh quốc tế cho đối tượng là sinh viên đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nội dung bài giảng được xây dửng với 4 chương, trình bày một số kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh quốc tế, hiến lược và cấu trúc tổ chức của công ty kinh doanh quốc tế, lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, quản trị hoạt động kinh doanh quốc tế.