Ứng dụng phần mềm Autocad để kiểm chứng các bài toán tìm độ lớn thật của hình phẳng khi biết các hình chiếu

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày về việc ứng dụng phần mềm AutoCAD để kiểm chứng kết quả của bài toán tìm độ lớn thật của mặt phẳng ở vị trí bất kì so với 2 mặt phẳng hình chiếu. Bài toán đã được giải bằng 3 phương pháp biến đổi hình chiếu (thay mặt phẳng hình chiếu, dời hình song song với mặt phẳng hình chiếu, phép quay hình quanh đường bằng). Bằng việc sử dụng phần mềm AutoCAD với các lệnh cơ bản sẽ giúp cho việc kiểm chứng kết quả của các phương pháp đó dễ dàng và hoàn toàn chính xác, thay cho việc đo đạc, kiểm tra thông thường.