Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 2 - ThS. Trần Đình Thắng

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Chuẩn bị nhận ca làm việc, Bài trí và sắp xếp nơi làm việc, Các thuật ngữ chuyên dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.