Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1

Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức về những vấn đề chung về kế toán; bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; tài khoản kế toán và ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.