Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 2

Giáo trình Lý thuyết tài chính phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tài chính trung gian, thị trường tài chính và tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.