Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2

Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2 gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Sơ đồ nối điện chính và tự dùng của nhà máy điện và trạm biến áp; mạch thứ cấp trong nhà máy điện và trạm biến áp, nguồn điện thao tác trong nhà máy và trạm biến áp; nguyên tắc bố trí các thiết bị và khí cụ điện trong thiết bị phân phối điện. Mời các bạn cùng tham khảo.