• Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 0 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 0 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin - Chương 0: Giới thiệu chung về ngành hệ thống thông tin. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về ngành HTTT, bộ môn HTTT và Phòng Thí nghiệm Khoa học dữ liệu & Công nghệ Tri thức, môn học CSHTTT và các nội dung chính, tổ chức thực hiện năm học 2018-2019.

   31 p hvct 31/05/2021 5 0

 • Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 1 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 1 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin - Chương 1: Giới thiệu chung về hệ thống thông tin. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Dữ liệu, thông tin, tri thức; khái niệm hệ thống; khái niệm hệ thống thông tin; hệ thống thông tin doanh nghiệp; các vấn đề với hệ thống thông tin; sơ bộ về phát triển hệ thống.

   57 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 6 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 6 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 6 - Các hệ thống quản lý tri thức và các hệ thống thông tin chuyên ngành. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tri thức trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế, hệ thống quản lý tri thức, trí tuệ nhân tạo, tổng quan về hệ chuyên gia, thực tại ảo. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội...

   85 p hvct 31/05/2021 3 0

 • Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 5 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 5 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 5 - Hệ thống hỗ trợ thông tin và quyết định. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, khái quát về hệ thống thông tin quản lý, các hệ thống thông tin quản lý chức năng, khái quát về hệ hỗ trợ quyết định, các thành phần của hệ hỗ trợ quyết định, hệ...

   61 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 7 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 7 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 7 - Lãng phí, sai sót máy tính và an toàn thông tin. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Lãng phí và sai sót máy tính, chống lãng phí và sai sót máy tính, tội phạm máy tính, máy tính là công cụ của tội phạm, máy tính là đối tượng của tội phạm, ngăn ngừa tội phạm máy tinh, vấn đề riêng tư, an toàn...

   94 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 8 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 8 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 8 - Phát triển hệ thống: khảo sát và phân tích. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát về phát triển hệ thống, vòng đời phát triển hệ thống, yếu tố tác động tới thành công phát triển hệ thống, khảo sát hệ thống, phân tích hệ thống, tóm tắt hệ thống.

   65 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 4 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 4 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 4 - Hệ thống doanh nghiệp. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát về hệ thống doanh nghiệp: hệ thống xử lý giao dịch và hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp; hoạt động xử lý giao dịch; các vấn đề về kiểm soát và quản lý; hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, quản lý...

   69 p hvct 31/05/2021 3 0

 • Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 2 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 2 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin - Chương 2: HTTT trong tổ chức. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổ chức và hệ thống thông tin, lợi thế cạnh tranh, hệ thống thông tin dựa trên hiệu năng, nghề nghiệp hệ thống thông tin.

   92 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 3 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 3 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin - Chương 3: Thương mại điện tử và thương mai di động. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Giới thiệu về thương mại điện tử và thương mại di động, ứng dụng của thương mại ĐT và TMDĐ, các mối đe dọa từ TMĐT và TMDĐ, chiến lược đưa TMĐT và TMDĐ tới thành...

   80 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 9 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 9 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 9 - Phát triển hệ thống: thiết kế, triển khai, bảo trì và đánh giá. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thiết kế hệ thống, triển khai hệ thống, vận hành và bảo trì hệ thống, đánh giá hệ thống.

   54 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Giáo trình Hướng dẫn Java cơ bản

  Giáo trình Hướng dẫn Java cơ bản

  Nội dung giáo trình tập trung vào những kiến thức căn bản nhất của lập trình java giúp người đọc bước đầu tiếp cập dễ dàng với công nghệ mới này, và đây cũng chính là một bước đệm để chúng ta trở thành “java shooter”. Một số vấn đề nâng trong ngôn ngữ lập trình java như: javabean, thiết kết giao diện dùng thư viện JFC(Java Foundation Class),...

   205 p hvct 26/04/2021 13 0

 • Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình web với ASP.NET: Phần 1

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình web với ASP.NET: Phần 1

  Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Thiết kế trang web, giáo trình giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình ASP.NET cũng như kỹ năng lập trình ứng dụng web trên server. Cấu trúc chung của giáo trình gồm có 8 đơn vị bài học, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   91 p hvct 26/04/2021 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số