EBook Cơ điện tử - NXB Khoa Học và Kỹ Thuật

EBook Cơ điện tử - NXB Khoa Học và Kỹ Thuật có kết cấu gồm 5 chương trình bày các nội dung sau: Khái niệm về cơ điện tử, các thành phần đặc trưng của sản phẩm cơ điện tử, một số sản phẩm cơ điện tử tiêu biểu của viện máy và dụng cụ công nghiệp,... Cùng tham khảo nhé.