• Ebook Hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế: Phần 1

  Phần 1 của ebook trình bày nước thải y tế và công nghệ xử lý nước thải y tế tại Việt Nam, nguyên tắc bố trí công trình xử lý và điểm xả nước thải; các giai đoạn xử lý nước thải y tế; công nghệ xử lý nước thải y tế hiện đang áp dụng tại Việt Nam.

   52 p hvct 30/10/2020 95 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 5: Ảnh hưởng sinh học của độc chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Ảnh hưởng độc chất đối với sinh vật; các quá trình vận chuyển và chuyển hóa độc chất trong cơ thể sinh vật; tính chất của màng, cơ chế vận chuyển, các đặc tính lý hóa liên quan đến sự thẩm thấu, sự phân tán độc...

   21 p hvct 30/10/2020 76 0

 • Bài giảng Xử lý nước thải công nghiệp - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng Xử lý nước thải công nghiệp - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên tắc cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tính toán thiết kế các biện pháp xử lý nước thải công nghiệp; có khả năng nhận diện, thiết kế một số công trình xử lý nước thải các ngành nghề công nghiệp cơ bản. Hiểu biết ứng dụng cách thức quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải nói...

   222 p hvct 30/10/2020 106 0

 • Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

  Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

  Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, cuốn sách có cấu trúc gồm 3 phần với nội dung của mỗi phần như sau: Cuốn sách này gồm 3 phần sau: Phần 1trình bày những khái niệm cơ bản và cơ sở sinh học trong công nghệ xử lý nước thải, phần 2 nêu lên các loại hình công nghệ trong dây chuyền xử lý nước thải và cuối cùng là phần 3...

    p hvct 30/10/2020 96 0

 • Giáo trình Kỹ thuật xử lý môi trường - CĐ Nghề TP. HCM

  Giáo trình Kỹ thuật xử lý môi trường - CĐ Nghề TP. HCM

  Giáo trình Kỹ thuật xử lý môi trường gồm 4 bài, trình bày các kiến thức về phân loại các loại ô nhiễm, các phương pháp xác định chất độc trong không khí, các phương pháp xử lý nước. Giáo trình này sử dụng cho trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề. Mời bạn cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 96 0

 • Ebook Kỹ Thuật xử lý nước thải (Tái bản lần thứ 1)

  Ebook Kỹ Thuật xử lý nước thải (Tái bản lần thứ 1)

  Ebook Kỹ Thuật xử lý nước thải (tái bản lần thứ 1), do PGS. TS. Trịnh Lê Hùng biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về nước và xử lý ô nhiễm môi trường nước; đặc trưng của nước thải và các phương pháp phân tích xác định một số chỉ tiêu, kỹ thuật xử lý nước thải từ cấp 1 tới cấp 3 và một số công trình xử lý nước...

    p hvct 30/10/2020 114 0

 • Ebook Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn - PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên

  Ebook Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn - PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên

  Với kết cấu nội dung gồm 10 chương, cuốn sách "Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn" giới thiệu đến các bạn những nội dung về quá trình hình thành chất hữu cơ, sự trao đổi chất ở sinh vật hệ sinh thái tự nhiên, một số quá trình xảy ra khi xử lý rác thải làm phân bón, nguyên lý và một số công nghệ xử lý rác thải,... Mời các bạn...

    p hvct 30/10/2020 114 0

 • Giáo trình Công nghiệp vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường

  Giáo trình Công nghiệp vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường

  Giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - (ĐH Nông nghiệp Hà Nội) có cấu trúc gồm 7 chương trình bày về những nội dung sau: Lịch sử và triển vọng của công nghệ sinh học và công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp, cơ sở hóa sinh và di truyền học của công nghệ sinh học vi sinh vật, những nguyên tắc cơ...

    p hvct 30/10/2020 85 0

 • Giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp

  Giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp

  Giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp trang bị các kiến thức về cơ sở khoa học vi sinh vật công nghiệp, phân loại sản phẩm, các phương pháp và kỹ thuật lên men, sản xuất khối vi sinh vật, các sản phẩm lên men, xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học.

    p hvct 30/10/2020 94 0

 • Bài giảng Xử lý nước thải: Phương pháp tuyến nổi

  Bài giảng Xử lý nước thải: Phương pháp tuyến nổi

  Bài giảng Xử lý nước thải: Phương pháp tuyển nổi trình bày mục đích, các khái niệm chung của phương pháp, phân loại quá trình tuyển nổi, tuyển nổi bọt, tuyển nổi ion hoặc phân tử, kỹ thuật tuyển nổi, tuyển nổi điện. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

   0 p hvct 29/10/2020 24 0

 • Bài giảng môn Phân tích môi trường – Chương 2: Phân tích chất lượng nước và nước thải (2.1: Những vấn đề chung trong phép phân tích môi trường)

  Bài giảng môn Phân tích môi trường – Chương 2: Phân tích chất lượng nước và nước thải (2.1: Những vấn đề chung trong phép phân tích môi trường)

  Bài giảng trình bày những vấn đề chung trong phép phân tích môi trường; bảo đảm và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.

   9 p hvct 30/10/2020 84 0

 • Bài giảng Xử lý nước thải: Phương pháp oxy hóa khử

  Bài giảng Xử lý nước thải: Phương pháp oxy hóa khử

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải - Chương 8: Phương pháp oxi hóa khử trình bày mục đích, cơ chế oxy hóa khử, quá trình khử crom, xử lý khử crom. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

   0 p hvct 29/10/2020 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số