• Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học - Đỗ Đức Giáo

  Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học - Đỗ Đức Giáo

  Cuốn sách Toán rời rạc ứng dụng trong tin học được biên soạn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Toán rời rạc cho sinh viên và học viên ngành CNTT và các ngành Khoa học tự nhiên. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: kiến thức bổ trợ, logic và ứng dụng, đồ thị và ứng dụng và ngôn ngữ hình thức. Mời bạn đọc củng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 38 0

 • Ebook Lý thuyết đàn hồi - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Lý thuyết đàn hồi - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook "Lý thuyết đàn hồi" nhằm cung cấp cho các kỹ sư kiến thức cơ bản cần thiết của lý thuyết đàn hồi. Ngoài ra, ebook cũng có ý định hệ thống các phép giải của các bài toán đặc biệt có ý nghĩa thực tế cao và mô tả các phương pháp xấp xỉ và kinh nghiệm của bài toán đàn hồi.

    p hvct 30/10/2020 43 0

 • Ebook Cơ ứng dụng trong kỹ thuật - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook Cơ ứng dụng trong kỹ thuật - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook "Cơ ứng dụng trong kỹ thuật" được biên soạn nhằm đáp ứng những kiến thức cơ bản nhất về cơ học và những tính ứng dụng kỹ thuật của nó cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật và công nghệ. Nội dung giáo trình gồm 17 chương và được chia làm 2 phần: phần 1 cơ học vật rắn tuyệt đối, phần 2 cơ học vật rắn biến dạng.

    p hvct 30/10/2020 34 0

 • Ebook Thuộc tính cơ học của vật rắn - NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội

  Ebook Thuộc tính cơ học của vật rắn - NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội

  Ebook "Thuộc tính cơ học của vật rắn" được biên soạn làm tài liệu giảng dạy cho các đối tượng là sinh viên đại học, sinh viên cao học thuộc hoặc liên quan đến lĩnh vực cơ học vật liệu, sau khi đã được trang bị một cách cơ bản kiến thức về cơ học môi trường liên tục. Ebook có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh và nghiên...

    p hvct 30/10/2020 28 0

 • Ebook Sinh học đại cương dùng cho đào tạo Dược Sỹ Đại học - NXB Giáo dục

  Ebook Sinh học đại cương dùng cho đào tạo Dược Sỹ Đại học - NXB Giáo dục

  Cuốn sách Sinh học đại cương dùng cho đào tạo Dược Sỹ Đại học do NXB Giáo dục ấn hành có kết cấu nội dung gồm 4 chương trong đó: Chương 1 trình bày về các cấu trúc của tế bào, chương 2 trình bày sự trao đổi chất và lượng, chương 3 trình bày di truyền và biến dị, chương 4 trình bày nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học.

    p hvct 30/10/2020 29 0

 • Ebook Toán rời rạc - Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành

  Ebook Toán rời rạc - Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành

  Cuốn sách Toán rời rạc này nhằm giới thiệu các kiến thức cơ bản trong ba lĩnh vực có nhiều ứng dụng của toán rời rạc là: lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị và hàm đại số lôgic. Trong đó trình bày một số khái niệm và bài toán cơ bản. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 32 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận

  Ebook Tâm lý học đại cương - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận

  Cuốn sách "Tâm lý học đại cương - Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống và trắc nghiệm" gồm hệ thống phần câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, phần hệ thống câu hỏi tự luận và phần câu hỏi bài tập tình huống. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 13 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook bài tập "Toán cao cấp (Tập 2 Phép tính vi phân các hàm)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới hạn và liên tục của hàm số, phép tính vi phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến.

    p hvct 29/10/2020 11 0

 • Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Cuốn sách "Cơ sở văn hóa Việt Nam" được viết theo chương trình môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam (giảng dạy trong 60 tiết) với 4 đơn vị học trình: các khái niệm cơ bản, cấu trúc - các thiết chế và chức năng của văn hóa, diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam và không gian văn hóa Việt Nam.

    p hvct 30/10/2020 12 0

 • Ebook Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp - NXB GTVT

  Ebook Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp - NXB GTVT

  Cuốn sách Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp của NXB GTVT trình bày các nội dung về quá trình viết báo cáo tốt nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt phương pháp luận trước khi thực hiện một báo cáo tốt nghiệp của sinh viên. Cuốn sách trình bày một cách căn bản cách thức viết một báo cáo tốt nghiệp, phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp này...

    p hvct 30/10/2020 14 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 1) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 1) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook bài tập "Toán cao cấp (Tập 1 Đại số tuyến tính và hình học giải tích)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: số phức, đa thức và hàm hữu tỷ, ma trận-định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian euclide, dạng toàn phương và ứng dụng để nhận dạng đường và mặt bậc hai.

    p hvct 29/10/2020 10 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook bài tập "Toán cao cấp (Tập 3 Phép tính tích phân-Lý thuyết chuỗi-Phương trình vi phân)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tích phân bất định, tích phân xác định riemann, tích phân hàm nhiều biến, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân, khái niệm về phương trình vi phân đạo hàm riêng.

    p hvct 29/10/2020 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số