• Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 3 - Trần Ngọc Hợi

  Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 3 - Trần Ngọc Hợi

  Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lý lượng tử gồm nội dung từ chương 31 đến chương 41, trình bày về quang hình học, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, thuyết tương đối, lượng tử hóa bức xạ điện tử, cơ học lượng tử, nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố, vật rắn tinh thể...

    p hvct 30/10/2020 85 0

 • Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 2 - Trần Ngọc Hợi

  Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 2 - Trần Ngọc Hợi

  Sách "Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng: Tập 2 - Điện, từ, dao động và sóng" trình bày về định luật CouLomb và điện trường, định luật Gauss, điện thế, điện dung, điện môi và năng lượng của điện trường, dòng điện và điện trở, từ trường, các nguồn của từ trường, độ dự cảm...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 98 0

 • Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 1 - Trần Ngọc Hợi

  Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 1 - Trần Ngọc Hợi

  Cuốn sách "Vật lý đại cương Các nguyên lý và ứng dụng - Tập 1: Cơ học và nhiệt học" trình bày các vấn đề cơ bản và quan trọng của Vật lý đại cương, cũng như một số thành tựu đặc sắc của Vật lý hiện đại. Ngoài ra, nội dung sách cũng chú trọng đến các ứng dụng của Vật lý học trong khoa học và công nghệ và giải thích một số hiện...

    p hvct 30/10/2020 79 0

 • Ebook Hóa học vô cơ: Tập 1 - Hoàng Nhâm

  Ebook Hóa học vô cơ: Tập 1 - Hoàng Nhâm

  Cuốn sách "Hóa học vô cơ - Tập 1: Lý thuyết đại cương về hóa học" trình bày về những khái niệm cơ bản trong hóa học, cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử, cấu tạo chất, sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố, nhiệt hóa học và nhiệt động hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, dung dịch, hóa học và dòng điện.

    p hvct 30/10/2020 73 0

 • Ebook Hóa học vô cơ: Tập 2 - Hoàng Nhâm

  Ebook Hóa học vô cơ: Tập 2 - Hoàng Nhâm

  Nội dung cuốn sách "Hóa học vô cơ - Tập 2: Các nguyên tố hóa học điển hình" trình bày về oxi, hidro và nước, kim loại kiềm, kim loại kiểm thổ, các nguyên tố nhóm IIIA, các nguyên tố nhóm IVA, các nguyên tố nhóm VA, các halogen và khí hiếm. Mời bạn đọc tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 78 0

 • Ebook Hóa học vô cơ: Tập 3 - Hoàng Nhâm

  Ebook Hóa học vô cơ: Tập 3 - Hoàng Nhâm

  Cuốn sách "Hóa học vô cơ - Tập 3: Các nhân tố chuyển tiếp" gồm các nội dung về phức chất, các nhóm nguyên tố IIIB, các nhóm nguyên tố IVB, các nhóm nguyên tố VB, các nhóm nguyên tố VIB, nhóm nguyên tố VIIB, nhóm nguyên tố VIIIB họ sắt, các nguyên tố nhóm 2B, các nhóm nguyên tố lantanoit. Mời bạn đọc tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 73 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ 2 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Ebook Hóa học hữu cơ 2 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Tiếp theo cuốn "Hóa học hữu cơ 1", cuốn "Hóa học hữu cơ 2" gồm 5 chương, trình bày về dẫn xuất halogen, hợp chất cơ - nguyên tố, ancol - phenol - ete, hợp chất cacbonyl và axit cacboxylic và dẫn xuất. Mỗi chương có thể được chia làm nhiều bài. Trong mỗi bài các tác giả trình bày theo hệ thống: đồng phân danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất...

    p hvct 30/10/2020 56 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh

  Ebook Hóa học hữu cơ 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh

  Nội dung cuốn "Hóa học hữu cơ 1" trình bày với người đọc các vấn đề về cấu trúc phân tử hữu cơ, bản chất, đặc điểm và sự biến đổi liên kết trong hợp chất hữu cơ ở trang thái tĩnh cũng như khi tham gia phản ứng hóa học, các phương pháp thổ thông dụng trong hóa học hữu cơ...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 47 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ 3 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Ebook Hóa học hữu cơ 3 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Nội dung cuốn sách "Hóa học hữu cơ 3" trình bày về các hợp chất của nitơ, các hợp chất dị vòng, hidroxicacbonnyl và gluxit, amino axit - protein và hợp chất cao phân tử (polime). Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 53 0

 • Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học - Đỗ Đức Giáo

  Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học - Đỗ Đức Giáo

  Cuốn sách Toán rời rạc ứng dụng trong tin học được biên soạn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Toán rời rạc cho sinh viên và học viên ngành CNTT và các ngành Khoa học tự nhiên. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: kiến thức bổ trợ, logic và ứng dụng, đồ thị và ứng dụng và ngôn ngữ hình thức. Mời bạn đọc củng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 77 0

 • Ebook Lý thuyết đàn hồi - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Lý thuyết đàn hồi - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook "Lý thuyết đàn hồi" nhằm cung cấp cho các kỹ sư kiến thức cơ bản cần thiết của lý thuyết đàn hồi. Ngoài ra, ebook cũng có ý định hệ thống các phép giải của các bài toán đặc biệt có ý nghĩa thực tế cao và mô tả các phương pháp xấp xỉ và kinh nghiệm của bài toán đàn hồi.

    p hvct 30/10/2020 74 0

 • Ebook Cơ ứng dụng trong kỹ thuật - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook Cơ ứng dụng trong kỹ thuật - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook "Cơ ứng dụng trong kỹ thuật" được biên soạn nhằm đáp ứng những kiến thức cơ bản nhất về cơ học và những tính ứng dụng kỹ thuật của nó cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật và công nghệ. Nội dung giáo trình gồm 17 chương và được chia làm 2 phần: phần 1 cơ học vật rắn tuyệt đối, phần 2 cơ học vật rắn biến dạng.

    p hvct 30/10/2020 76 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số