• Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học - Đỗ Đức Giáo

  Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học - Đỗ Đức Giáo

  Cuốn sách Toán rời rạc ứng dụng trong tin học được biên soạn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Toán rời rạc cho sinh viên và học viên ngành CNTT và các ngành Khoa học tự nhiên. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: kiến thức bổ trợ, logic và ứng dụng, đồ thị và ứng dụng và ngôn ngữ hình thức. Mời bạn đọc củng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 179 1

 • Ebook Lý thuyết đàn hồi - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Lý thuyết đàn hồi - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook "Lý thuyết đàn hồi" nhằm cung cấp cho các kỹ sư kiến thức cơ bản cần thiết của lý thuyết đàn hồi. Ngoài ra, ebook cũng có ý định hệ thống các phép giải của các bài toán đặc biệt có ý nghĩa thực tế cao và mô tả các phương pháp xấp xỉ và kinh nghiệm của bài toán đàn hồi.

    p hvct 30/10/2020 180 1

 • Ebook Cơ ứng dụng trong kỹ thuật - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook Cơ ứng dụng trong kỹ thuật - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook "Cơ ứng dụng trong kỹ thuật" được biên soạn nhằm đáp ứng những kiến thức cơ bản nhất về cơ học và những tính ứng dụng kỹ thuật của nó cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật và công nghệ. Nội dung giáo trình gồm 17 chương và được chia làm 2 phần: phần 1 cơ học vật rắn tuyệt đối, phần 2 cơ học vật rắn biến dạng.

    p hvct 30/10/2020 163 1

 • Ebook Thuộc tính cơ học của vật rắn - NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội

  Ebook Thuộc tính cơ học của vật rắn - NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội

  Ebook "Thuộc tính cơ học của vật rắn" được biên soạn làm tài liệu giảng dạy cho các đối tượng là sinh viên đại học, sinh viên cao học thuộc hoặc liên quan đến lĩnh vực cơ học vật liệu, sau khi đã được trang bị một cách cơ bản kiến thức về cơ học môi trường liên tục. Ebook có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh và nghiên...

    p hvct 30/10/2020 68 1

 • Ebook Tiếng Anh chuyên ngành Tin học Tập 1 - Nguyễn Thị Bắc, Trần Hương Giang

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành Tin học Tập 1 - Nguyễn Thị Bắc, Trần Hương Giang

  Tài liệu học tiếng Anh dành cho chuyên ngành tin học do BEA biên soạn dưới sự cố vấn của Nguyễn Quốc Hùng, M.A giúp sinh viên ngành tin học bắt từ vựng chuyên ngành

    p hvct 30/10/2020 36 1

 • Ebook Tâm lý học đại cương - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận

  Ebook Tâm lý học đại cương - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận

  Cuốn sách "Tâm lý học đại cương - Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống và trắc nghiệm" gồm hệ thống phần câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, phần hệ thống câu hỏi tự luận và phần câu hỏi bài tập tình huống. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 36 1

 • Ebook Hóa học vô cơ: Tập 2 - Hoàng Nhâm

  Ebook Hóa học vô cơ: Tập 2 - Hoàng Nhâm

  Nội dung cuốn sách "Hóa học vô cơ - Tập 2: Các nguyên tố hóa học điển hình" trình bày về oxi, hidro và nước, kim loại kiềm, kim loại kiểm thổ, các nguyên tố nhóm IIIA, các nguyên tố nhóm IVA, các nguyên tố nhóm VA, các halogen và khí hiếm. Mời bạn đọc tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 167 0

 • Ebook Hóa học vô cơ: Tập 3 - Hoàng Nhâm

  Ebook Hóa học vô cơ: Tập 3 - Hoàng Nhâm

  Cuốn sách "Hóa học vô cơ - Tập 3: Các nhân tố chuyển tiếp" gồm các nội dung về phức chất, các nhóm nguyên tố IIIB, các nhóm nguyên tố IVB, các nhóm nguyên tố VB, các nhóm nguyên tố VIB, nhóm nguyên tố VIIB, nhóm nguyên tố VIIIB họ sắt, các nguyên tố nhóm 2B, các nhóm nguyên tố lantanoit. Mời bạn đọc tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 158 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ 2 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Ebook Hóa học hữu cơ 2 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Tiếp theo cuốn "Hóa học hữu cơ 1", cuốn "Hóa học hữu cơ 2" gồm 5 chương, trình bày về dẫn xuất halogen, hợp chất cơ - nguyên tố, ancol - phenol - ete, hợp chất cacbonyl và axit cacboxylic và dẫn xuất. Mỗi chương có thể được chia làm nhiều bài. Trong mỗi bài các tác giả trình bày theo hệ thống: đồng phân danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất...

    p hvct 30/10/2020 74 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh

  Ebook Hóa học hữu cơ 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh

  Nội dung cuốn "Hóa học hữu cơ 1" trình bày với người đọc các vấn đề về cấu trúc phân tử hữu cơ, bản chất, đặc điểm và sự biến đổi liên kết trong hợp chất hữu cơ ở trang thái tĩnh cũng như khi tham gia phản ứng hóa học, các phương pháp thổ thông dụng trong hóa học hữu cơ...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 61 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ 3 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Ebook Hóa học hữu cơ 3 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Nội dung cuốn sách "Hóa học hữu cơ 3" trình bày về các hợp chất của nitơ, các hợp chất dị vòng, hidroxicacbonnyl và gluxit, amino axit - protein và hợp chất cao phân tử (polime). Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 68 0

 • Ebook Sinh học đại cương dùng cho đào tạo Dược Sỹ Đại học - NXB Giáo dục

  Ebook Sinh học đại cương dùng cho đào tạo Dược Sỹ Đại học - NXB Giáo dục

  Cuốn sách Sinh học đại cương dùng cho đào tạo Dược Sỹ Đại học do NXB Giáo dục ấn hành có kết cấu nội dung gồm 4 chương trong đó: Chương 1 trình bày về các cấu trúc của tế bào, chương 2 trình bày sự trao đổi chất và lượng, chương 3 trình bày di truyền và biến dị, chương 4 trình bày nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học.

    p hvct 30/10/2020 60 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hvct