• Ebook Toán rời rạc - Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành

  Ebook Toán rời rạc - Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành

  Cuốn sách Toán rời rạc này nhằm giới thiệu các kiến thức cơ bản trong ba lĩnh vực có nhiều ứng dụng của toán rời rạc là: lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị và hàm đại số lôgic. Trong đó trình bày một số khái niệm và bài toán cơ bản. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 37 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận

  Ebook Tâm lý học đại cương - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận

  Cuốn sách "Tâm lý học đại cương - Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống và trắc nghiệm" gồm hệ thống phần câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, phần hệ thống câu hỏi tự luận và phần câu hỏi bài tập tình huống. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 19 0

 • Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Cuốn sách "Cơ sở văn hóa Việt Nam" được viết theo chương trình môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam (giảng dạy trong 60 tiết) với 4 đơn vị học trình: các khái niệm cơ bản, cấu trúc - các thiết chế và chức năng của văn hóa, diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam và không gian văn hóa Việt Nam.

    p hvct 30/10/2020 17 0

 • Ebook Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp - NXB GTVT

  Ebook Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp - NXB GTVT

  Cuốn sách Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp của NXB GTVT trình bày các nội dung về quá trình viết báo cáo tốt nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt phương pháp luận trước khi thực hiện một báo cáo tốt nghiệp của sinh viên. Cuốn sách trình bày một cách căn bản cách thức viết một báo cáo tốt nghiệp, phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp này...

    p hvct 30/10/2020 21 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh

  Ebook Hóa học hữu cơ 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh

  Nội dung cuốn "Hóa học hữu cơ 1" trình bày với người đọc các vấn đề về cấu trúc phân tử hữu cơ, bản chất, đặc điểm và sự biến đổi liên kết trong hợp chất hữu cơ ở trang thái tĩnh cũng như khi tham gia phản ứng hóa học, các phương pháp thổ thông dụng trong hóa học hữu cơ...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 34 0

 • Ebook Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn - GS.TSKH Võ Như Cầu

  Ebook Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn - GS.TSKH Võ Như Cầu

  Cuốn sách Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn có cấu trúc gồm 12 chương trình bày nội dung: Khái niệm và nguyên lý cơ bản trong lý thuyết phần tử hữu hạn, tính chất của phần tử hữu hạn, bài toán một chiều, hệ giàn, bài toán hai chiều dùng tam giác biến dạng không đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung tài liệu.

    p hvct 30/10/2020 22 0

 • Ebook Sinh học đại cương - NXB Giáo Dục Hà Nội

  Ebook Sinh học đại cương - NXB Giáo Dục Hà Nội

  Cuốn sách Sinh học đại cương do nhà Giáo Dục Hà Nội xuất bản có kết cấu nội dung gồm 4 chương trình bày về: Tế bào, sự trao đổi chất và năng lượng, di truyền và biến dị, nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 49 0

 • Ebook English for Construction 1

  Ebook English for Construction 1

  Ebook English for Construction combines a strong grammar syllabus with the specialist vocabulary students need to succeed in this area. It contains topics that reflect the latest developments in the field making it immediately relevant to students’ needs. The CD-ROM accompanying the book contains the course book audio and interactive glossaries. This is ebook English for Construction 1.

   

   

    p hvct 30/10/2020 19 0

 • Ebook Nhập môn hiện đại Xác suất và thống kê

  Ebook Nhập môn hiện đại Xác suất và thống kê

  Mục đích của quyển sách này chính là nhằm giúp bạn đọc hiểu đúng bản chất của những khái niệm và phương pháp cơ bản nhất của xác suất và thống kê, và qua đó có thể áp dụng được chúng, đi sâu tìm hiểu được phương pháp thích hợp cho những tình huống cụ thể.

   333 p hvct 21/02/2022 34 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ 3 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Ebook Hóa học hữu cơ 3 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Nội dung cuốn sách "Hóa học hữu cơ 3" trình bày về các hợp chất của nitơ, các hợp chất dị vòng, hidroxicacbonnyl và gluxit, amino axit - protein và hợp chất cao phân tử (polime). Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 41 0

 • Ebook English for Construction 2

  Ebook English for Construction 2

  Ebook English for Construction combines a strong grammar syllabus with the specialist vocabulary students need to succeed in this area. It contains topics that reflect the latest developments in the field making it immediately relevant to students’ needs. The CD-ROM accompanying the book contains the course book audio and interactive glossaries. This is ebook English for Construction...

    p hvct 30/10/2020 24 0

 • Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học - Đỗ Đức Giáo

  Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học - Đỗ Đức Giáo

  Cuốn sách Toán rời rạc ứng dụng trong tin học được biên soạn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Toán rời rạc cho sinh viên và học viên ngành CNTT và các ngành Khoa học tự nhiên. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: kiến thức bổ trợ, logic và ứng dụng, đồ thị và ứng dụng và ngôn ngữ hình thức. Mời bạn đọc củng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 58 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số