• Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn

  Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn

  Nội dung Giáo trình Pháp luật đại cương được trình bày như sau: Bốn chương đầu đề cập một số vấn cơ bản của lý luận nhà nước và pháp luật, những nội dung khái quát về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam, những vấn đề cơ tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ thống pháp luật của nhà nước ta. Ba chương sau là nội dung chủ yếu của 3...

    p hvct 30/10/2020 38 0

 • Giáo trình Pháp luật: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

  Giáo trình Pháp luật: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Pháp luật: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bộ luật lao động; Luật nhà nước; Pháp luật dân sự và pháp luật hôn nhân gia đình; Pháp luật kinh tế và pháp luật kinh doanh; Pháp luật hình sự và pháp luật hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p hvct 29/09/2021 112 0

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý - PGS.TS. Vũ Dũng

  Giáo trình Tâm lý học quản lý - PGS.TS. Vũ Dũng

  Giáo trình Tâm lý học quản lý dưới đây đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, cốt yếu nhất của tâm lý học quản lý, nhất là về lý luận. Giáo trình được trình bày làm 3 phần: Phần 1 những vấn đề chung, phần 2 tâm lý người lãnh đạo, phần 3 tâm lý người lao động và tổ chức.

    p hvct 30/10/2020 34 0

 • Giáo trình Pháp luật: Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

  Giáo trình Pháp luật: Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

  Giáo trình Pháp luật: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật; Hệ thống pháp luật Việt Nam; Một số nội dung cơ bản của luật dạy nghề; Pháp luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p hvct 29/09/2021 105 0

 • Giáo trình Tin học văn phòng - Thạc Bình Cường

  Giáo trình Tin học văn phòng - Thạc Bình Cường

  Nội dung Giáo trình Tin học văn phòng (sách dùng cho hệ đào tạo cao đẳng)nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về cách sử dụng máy tính dễ dàng, thao tác nhanh nhờ giao diện đồ họa ổn định, sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng, soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, in ấn và các thao tác trong văn bản của phần mềm Word chạy...

    p hvct 30/10/2020 84 0

 • Giáo trình Chính trị: Phần 2 - NXB Lao động-Xã hội

  Giáo trình Chính trị: Phần 2 - NXB Lao động-Xã hội

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Chính trị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đường lối phát triển kinh tế của Đảng; Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, con người; Đường lối quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh...

   84 p hvct 29/09/2021 120 0

 • Giáo trình Tiếng Anh: Phần 2 - Đỗ Tuấn Minh

  Giáo trình Tiếng Anh: Phần 2 - Đỗ Tuấn Minh

  Giáo trình Tiếng Anh do Đỗ Tuấn Minh làm chủ biên, giáo trình này dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp Dạy nghề dài hạn. Cuốn sách phát triển và nâng cao kiến thức kỹ năng, phương pháp học tập và ý thức sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng anh nói riêng để phục vụ quá trình học tập chuyên môn, mở mang kiến thức xã hội và ứng dụng vào...

    p hvct 30/10/2020 40 0

 • Giáo trình Chính trị: Phần 1 - NXB Lao động-Xã hội

  Giáo trình Chính trị: Phần 1 - NXB Lao động-Xã hội

  Giáo trình Chính trị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học Chính trị; Khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin; Những nguyên lý và quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng; Những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội; Bản chất và các giai đoạn phát...

   89 p hvct 29/09/2021 110 0

 • Giáo trình Tiếng Anh: Phần 1 - Đỗ Tuấn Minh

  Giáo trình Tiếng Anh: Phần 1 - Đỗ Tuấn Minh

  Giáo trình Tiếng Anh do Đỗ Tuấn Minh làm chủ biên, giáo trình này dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp dạy nghề dài hạn. Cuốn sách phát triển và nâng cao kiến thức kỹ năng, phương pháp học tập và ý thức sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng anh nói riêng để phục vụ quá trình học tập chuyên môn, mở mang kiến thức xã hội và ứng dụng vào...

    p hvct 30/10/2020 54 0

 • Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 2 - NXB Lao động-Xã hội (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 2 - NXB Lao động-Xã hội (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông; Một số chuyên đề bổ sung. Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p hvct 29/09/2021 100 0

 • Giáo trình Toán cao cấp - NXB Xây dựng

  Giáo trình Toán cao cấp - NXB Xây dựng

  Giáo trình Toán cao cấp trình bày một số kiến thức cơ bản của môn Toán cao cấp gồm: phần Đại số tuyến tính và Giải tích cổ điển và được cấu tạo thành 6 chương - do ThS. Trần Quang Đông làm chủ biên. Nội dung các chương trình bày về tập hợp, ánh xạ, số phức, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, hàm số một biến số, chuỗi và...

    p hvct 30/10/2020 82 0

 • Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 1 - NXB Lao động-Xã hội (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 1 - NXB Lao động-Xã hội (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý luận của giáo dục thể chất trong các trường dạy nghề; Điền kinh; Thể dục; Bơi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p hvct 29/09/2021 156 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số