• Bài giảng Toán cao cấp A1 - ThS. Đoàn Vương Nguyên

  Bài giảng Toán cao cấp A1 - ThS. Đoàn Vương Nguyên

  Toán cao cấp A1, A2, A3 là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành Toán và nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Bài giảng Toán cao cấp A1 giúp người học nắm được các nội dung về hàm số một biến số, phép tính vi phân hàm một biến số, phép tính tích phân hàm một biến số, chuỗi số và đại số tuyến tính.

    p hvct 30/10/2020 18 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê - Tống Đình Quỳ

  Giáo trình Xác suất thống kê - Tống Đình Quỳ

  Giáo trình Xác suất thống kê được biên soạn nhằm giúp các bạn tiếp cận dễ dàng hơn bản chất xác suất của các vấn đề đặt ra và tăng cường kỹ năng phân tích, xử lý các tình huống, từ đó dần dần hình thành một hệ thống khái niệm khá đầy đủ để đi sâu giải quyết các bài toán ngày càng phức tạp hơn của Xác suất thống kê.

    p hvct 29/10/2020 8 0

 • Giáo trình Toán cao cấp A1 - ĐH Quốc Gia TP.HCM

  Giáo trình Toán cao cấp A1 - ĐH Quốc Gia TP.HCM

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Toán cao cấp A1" này thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài sau: bài 1 giới hạn và liên tục, bài 2 đạo hàm và vi phân của một số biến, bài 3 ứng dụng của đạo hàm, bài 4 nguyên hàm và tích phân bất định, bài 5 tích phân hàm hữu tỉ và hàm lượng giác, bài 6 một số dạng tích phân khác, bài 7 tích phân xác định,...

    p hvct 29/10/2020 25 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook bài tập "Toán cao cấp (Tập 3 Phép tính tích phân-Lý thuyết chuỗi-Phương trình vi phân)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tích phân bất định, tích phân xác định riemann, tích phân hàm nhiều biến, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân, khái niệm về phương trình vi phân đạo hàm riêng.

    p hvct 29/10/2020 19 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 1) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 1) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook bài tập "Toán cao cấp (Tập 1 Đại số tuyến tính và hình học giải tích)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: số phức, đa thức và hàm hữu tỷ, ma trận-định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian euclide, dạng toàn phương và ứng dụng để nhận dạng đường và mặt bậc hai.

    p hvct 29/10/2020 7 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook bài tập "Toán cao cấp (Tập 2 Phép tính vi phân các hàm)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới hạn và liên tục của hàm số, phép tính vi phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến.

    p hvct 29/10/2020 8 0

 • Bài Toán Ma trận - Định thức - Hệ phương trình

  Bài Toán Ma trận - Định thức - Hệ phương trình

  Bài Toán Ma trận - Định thức - Hệ phương trình trình bày về các khái niệm ma trận, hạng của ma trận, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính,.... Mời các bạn đón đọc.

    p hvct 29/10/2020 10 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh) gồm 6 chương với các nội dung đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa...

   155 p hvct 27/10/2020 50 0

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin - GS.TS. Phạm Văn Đức

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin - GS.TS. Phạm Văn Đức

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin được chủ biên bởi GS.TS. Phạm Văn Đức cung cấp những kiến thức Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật lịch sử; triết học Mác - Lênin và thời đại ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   452 p hvct 27/10/2020 64 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam, sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng,...

   75 p hvct 27/10/2020 55 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số